JURIDISK INFORMASJON

Jurisdiksjon og gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene styres uten unntak og på alle punkter av lovene i det europeiske fellesskapet og vil bli tolket i samsvar med dem.

I møte med enhver forskjell, uenighet eller konflikt avledet fra tolkningen, gyldigheten, omfanget og/eller anvendelsen av disse generelle vilkårene og betingelsene, vil brukere kommunisere med KJ VIP-er på en pålitelig måte, sende deres krav, slik at partene prøver å komme til enighet.